При порівнянні титану з цирконієм (як у виконаному дослідженні, так і за даними літератури [10]), показники проліферації клітин та адгезії були більш виражені саме у цирконію. Біоактивні керамічні матеріали – трикальційфосфат та гідроксилапатит також перевищують титан за біосумісністю. Клітини сприймають ці біоматеріали як природну матрицю і тому проліферація клітин та адгезія на цих матеріалах виражена в більшій мірі, ніж на титані [4, 13, 16]. У виконаному дослідженні були одержані подібні результати - показники адгезії клітин були вищими на зразках із покриттям із ГАП та ТКФ, при порівнянні зі зразком № 1 – без покриття.

Вірогідно вищі показники проліферативної активності та адгезії клітин до поверхні зразків були характерні для зразків з модифікованою поверхнею. На вказані характеристики впливає і матеріал зразків. Одержані у даному дослідженні результати співпадають із даними літератури щодо впливу на проліферацію клітин та адгезивні якості біоматеріалів природи матеріалу та структури його поверхні [6, 8, 14]. Топографія поверхні відіграє домінуючу роль у формуванні безпосереднього зв'язку клітин із поверхнею біоматеріалу [5]. Експеримент з культурою остеобластів людини було виконано при дослідженні титанових зразків, поверхня котрих була модифікована за рахунок створення шорсткості шляхом нанесення частинок титану розміром 45-63 мкм та 63-90 мкм. [15]. Адгезія клітин спостерігалася на всіх титанових зразках. Проте темпи приросту клітин на полірованій поверхні титану (після 24 годин культивування) були вірогідно меншими за показники шорсткуватого титану. Найвищі показники проліферації клітин були відмічені на зразку титану з частинками розміром 63-90 мкм. Одержані дані свідчать, що модифікація поверхні титану зі створенням шорсткості сприяє не тільки адгезії клітин, але й їх вираженій проліферації.
При порівнянні титану з цирконієм (як у виконаному дослідженні, так і за даними літератури [10]), показники проліферації клітин та адгезії були більш виражені саме у цирконію. Біоактивні керамічні матеріали – трикальційфосфат та гідроксилапатит також перевищують титан за біосумісністю. Клітини сприймають ці біоматеріали як природну матрицю і тому проліферація клітин та адгезія на цих матеріалах виражена в більшій мірі, ніж на титані [4, 13, 16]. У виконаному дослідженні були одержані подібні результати - показники адгезії клітин були вищими на зразках із покриттям із ГАП та ТКФ, при порівнянні зі зразком № 1 – без покриття.

Завантажити статтю "Цитологічні особливості остеобластів, культивованих в присутності біоматеріалів із різною поверхнею"