У дисертації наведені теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у підвищенні ефективності зубного протезування за рахунок виготовлення дентальних імплантатів із кальційтермічного цирконію.

Отримані результати свідчать про можливість виготовлення імплантатів з кальційтермічного цирконію. При цьому доведено, що кальційтермічний цирконій має кращі властивості у порівнянні з титаном ВТ-1-00 і може бути запропонований як альтернатива.

 

ВИСНОВКИ

У дисертації наведені теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у підвищенні ефективності зубного протезування за рахунок виготовлення дентальних імплантатів із кальційтермічного цирконію.

Отримані результати свідчать про можливість виготовлення імплантатів з кальційтермічного цирконію. При цьому доведено, що кальційтермічний цирконій має кращі властивості у порівнянні з титаном ВТ-1-00 і може бути запропонований як альтернатива.

  1. Кальційтермічний цирконій не впливає на мікробіоциноз порожнини рота, тоді як титан ВТ-1-00 пригнічує ріст тест-культур бактерій Staphylococcus aureus і Escherichia coli, викликаючи загибель 60,96% бактерій золотистого стафілокока і 57,5% бактерій кишкової палички.
  2. Більша біологічна інертність цирконію, ніж титану, підтверджується відсутністю гемолізу еритроцитів та мембранної організації еритроцитів при інкубуванні з 0,004 Н розчином соляної кислоти.
  3. Проведені на токсикологічність дослідження показали, що гістотоксичність кальційтермічного цирконію і титану ВТ-1-00 становить відповідно 0,84±0,01 і 0,80±0,02, а це свідчить про їхню нетоксичність.
  4. Межа текучості кальційтермічного цирконію на 20% більша, ніж у титану ВТ-1-00, а різниця середньостатистичних показників між мікротвердістю цих металів складає 37 МПа, що свідчить про кращі фізико-механічні властивості кальційтермічного цирконію і дає можливість зменшити розміри імплантатів.
  5. Ступінь та тривалість реакцій слизової оболонки крайового пародонта біля шийки вживлених імплантатів із кальційтермічного цирконію в ранньому післяопераційному періоді були менші, ніж у хворих із титановими імплантатами.
  6. Розроблена автоматична система та програмне забезпечення для проведення реографічних досліджень дозволяють якісно і в короткий термін оцінити стан кровообігу в тканинах альвеолярного відростка на всіх етапах протезування.

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Для визначення стану кровообігу в тканинах альвеолярного відростка при проведенні дентальної імплантації потрібно проводити реографічні дослідження.
  2. Імплантати, виготовлені з кальційтермічного цирконію, можуть бути використані у практиці стоматологічної імплантології як опори для ортопедичних конструкцій зубних протезів.
  3. Для прискорення реографічних досліджень у тканинах альвеолярного відростка та контролю якості лікування хворих із дентальними імплантатами необхідно застосовувати запропонований діагностичний комплекс.

 

Завантажити Обгрунтування застосування кальційтермічного цирконію в стоматологічній імплантології.